Курс по 3D моделиране и принтиране

Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“, съвместно с Видинската търговско-промишлена палата, организират кръжок по 3D моделиране и принтиране.

Техниката е осигурена безвъзмездно в рамките на проект „Възраждане на архитектурното наследство на областите Видин и Долж“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България.

Целта на кръжока е заинтересувани ученици и младежи от Област Видин да направят своите първи стъпки с тази нова и модерна технология, както и да участват в срещи за обмяна на опит със своите колеги от област Долж, Румъния.

Кръжока ще се провежда в удобно за участниците време и ще бъде напълно безплатен.

20 от участниците в кръжока ще участват и в обменните визити в гр. Крайова, които ще се проведат в периода 20.03 – 10.05.2019 г.

Публикувано на: 1.3.2019 г.