„Проучване на потребностите и интересите на младите хора в малките населени места на област Видин”

„Проучване на потребностите и интересите на младите хора в малките населени места на област Видин”

В „Зала за изяви” към отдел „Заемна за възрастни” на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”-гр. Видин бе представен проектът „Проучване на потребностите и интересите на младите хора в малките населени места на област Видин” на Сдружение „Видински фонд „Читалища“. Г-жа Славена Петрова – председател на Сдружение „Видински фонд Читалища“, запозна представители на библиотеки от област Видин с най-важната информация във връзка с проекта. Той е насочен към младите хора на възраст между 15 и 29 години от малките населени места на област Видин. Планира се в него да се включат пряко над 1000 младежи. Основна цел на проекта е да създаде условия за активизиране на младите хора от малките населени места, чрез подобряване на диалога между тях и организациите. В рамките на проекта ще бъдат организирани 6 фокус групи, ще се изготви и проведе анкета за интересите и потребностите на младите хора, ще се изготви и доклад-анализ на база резултатите от анкетата и ще се проведе информационна кампания „Ти можеш”.

Публикувано на: 11.2.2020 г.