Регионална библиотека "Михалаки Георгиев"
гр. Видин
Контакти
Попитай библиотекаря
 

Библиотеките в областта


Народните читалища са неразделна част от историята и културата на населените места  на област Видин и съдействат за социалната комуникация на ползвателите и подпомагат процеса на образованието и  самообразованието.

По данни на Министерство на културата в област Видин функционират 60 читалищни библиотеки, които обслужват население от 41476 души. Общият библиотечен фонд на читалищните библиотеки в областта възлиза на 623 648  библиотечни единици. В 41 читалищни библиотеки има обособени 135 компютъризирани работни места. 86 от тях са за потребители. В 27 библиотеки са организирани информационни центрове.  Материалната и технологична база на голяма част от читалищните библиотеки е недостатъчна и отдавна остаряла. В същото време, в такава обстановка се осъществява богата и разнообразна дейност – срещи, семинари, дискусии, обсъждания на книги, музикални вечери, творчески срещи.

 

Повече информация за библитеките в областта може да получите на сайта на Регистъра на Обществените библиотеки 

 


 

Работно време

 

Контакти

 

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

ОТ 9.00 ДО 18.00 ЧАСА

СЪБОТА ОТ 9.00 ДО 14.00 ЧАСА

(Детски отдел и Заемна за възрастни)

ВИДИН

ПЛОЩАД "БДИНЦИ" - №1

 

Facebook
Карта на сайта
Регионална библиотека 'Михалаки Георгиев' - Видин