Регионална библиотека "Михалаки Георгиев"
гр. Видин
Контакти
Попитай библиотекаря
 

Издания


От 1966 до сега Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” има над 140 библиографски издания

 

 Михалаки Георгиев : Биобиблиография / Състав. Савина Димитрова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2001. - 76 с.

 

 Издадена по повод 150 годишнината от рождението на писателя, публицист и общественик Михалаки Георгиев - патрон на Регионалната библиотека във Видин.

[Сто тридесет и пет] 135 години Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” Видин : Летопис / Състав. Цеца Михайлова, Савина Димитрова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2005. - 88 с.

 

  Изданието е подготвено и издадено по повод 135-годишнината от създаването на първата библиотека в гр. Видин и включва подборно най-важните събития, установени задължително от първоизточници и цели да покаже многогодишната народополезна дейност на институцията и нейния принос в културната история на града.

 

 

Генади Вълчев Ганчев : Биобиблиография / Състав. Цветана Божкова, Цецка Михайлова . - 2 прераб. и доп. изд. - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2006. - 73 с.

           

    Биобиблиографията се издава по повод 75 години от рождението на известния краевед Генади Вълчев Ганчев. Целта е читателите да се запознаят с неговото краеведското творчество и с историята на родния край. Съдържа биографични данни за автора, негови книги, рецензии и литературно-критически анализи за тях, негови статии, поместени в печата и публикации за него в местните издания.

 

Искри от огнището : Легенди и предания от Видинския край / Състав. Недка Николова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2006. - 101 с.

 

  Изданието съдържа оригинални творби, съхранили и героизирали имена и случки от далечното минало и запазили до наши дни и за бъдещите поколения едни от най-хубавите легенди и предания за нашия край, показващи духовните качества на българите: любов към род, родина и родна реч, към бащино огнище, към мирен труд, живот и вяра.

 Почетни граждани на Видин 1886-2007 : Биобиблиографски указател / Състав. Недка Николова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2007. - 216 с. : с портр. 

 

  По случай 121 години от учредяването на званието „Почетен гражданин на Видин” от Видинското градско общинско управление.

    Петков, Иван. Село Вълчек : Исторически очерк в документи, спомени и легенди / Иван Петков; Показалци и библиогр. ред. Цецка Михайлова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2007. - 151 с.

   

    Авторът на книгата е роден в с. Вълчек. В нея той разказва за миналото на селото, за живота и седемвековната история на неговите жители, описвайки ги като патриоти, горди, трудолюбиви, честни. Стреми се да покаже скромното, но значимо място на селото в Северозападна България.

Съкровищница на писаното слово и човешката памет : Юбилейно издание / Състав. Цецка Михайлова, Недка Николова, Гергана Панова, Десислава Иванова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2009. - 132 с. : с ил.

 

  Юбилейно издание, посветено на 50-годишнината от обявяването на библиотеката при читалище „Цвят” във Видин за Окръжна методическа библиотека и на всички нейни сътрудници, работили през годините и дали своя принос за израстването и като водеща културна институция в региона.

      Митрополит Антим Видински : Първи Български екзарх : Биобиблиография / Състав. Недка Николова, Савина Димитрова, Христина Ставрева . - 2. прераб. и доп. изд. - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2013. - 119 с.

         

     Биобиблиографията се издава по повод 145 години от ръкополагането на Антим Видински за митрополит във Видин и отделянето на Видинска епархия от Цариградската патриаршия, и 125 години от смъртта му. Целта е да се отразят всички материали за него чрез публикации в книги и в периодичния печат.

    Лято в рими : Стихове / Състав. Десислава Иванова, Адриана Цветкова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2013. - 24 с. : с цв. ил.

         

    Книгата е издадена по повод 1 ноември – Деня на народните будители и включва стихове и рисунки на деца.

     Христо Лишков : Библиографски указател / Състав. Недка Николова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2014. - 96 с.

         

     Библиографският указател има за цел да представи творческия и изследователския принос на Христо Лишков в областта на краезнанието, в издирването и публикуването на данни за историческото, стопанско и културно развитие на гр. Видин, и за личностите, свързали живота и дейността си с града и допринесли за неговото развитие.

    Диана Сиракова : Библиографски указател / Състав. Недка Николова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2015. - 78 с. : с ил.

         

    Библиографският указател се издава по повод 60-годишнината на Диана Сиракова и има за цел да представи нейното творчество и журналистическа дейност.

    [Сто четиридесет и пет] 145 години Регионална библиотека Михалаки Георгиев – град Видин : Летопис /  Състав. Наталия Николова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2015. - 134 с. : цв. ил.

           

    Летописът се издава по повод 145 години от създаването на първата библиотека в гр. Видин    , през 1870 г., която е била част от читалище „Цвят”, и 15 години от обявяването й, през 2000 г., за Регионална (зонална) и методичен център за библиотеките в Северозападна България.

   Лора Владимирова : Библиографски указател /  Състав. Наталия Николова . - Видин : Рег. библ. Мих. Георгиев, 2016. - 160 с.

         

   Библиографският указател се издава по повод 75-годишнината на Лора Владимирова и има за цел да представи нейното творчество и журналистическа дейност.

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       


 

Работно време

 

Контакти

 

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

ОТ 9.00 ДО 18.00 ЧАСА

СЪБОТА ОТ 9.00 ДО 14.00 ЧАСА

(Детски отдел и Заемна за възрастни)

ВИДИН

ПЛОЩАД "БДИНЦИ" - №1

 

Facebook
Карта на сайта
Регионална библиотека 'Михалаки Георгиев' - Видин