Регионална библиотека "Михалаки Георгиев"
гр. Видин
Контакти
Попитай библиотекаря
 

Структура


Отдел „Заемна за възрастни”

Предоставя библиотечни услуги, информация и документи за домашно ползване. В него се обслужват и регистрират всички категории читатели над 14 – годишна възраст. Фонда на отдел „Заемна за възрастни” е универсален по своята същност. Ползвателите на отдела разполагат със свободен достъп до над 100 хил. тома от всички отдели на знанието. Фондът е разположен в две зали, в които са обособени художествената литература – българска, руска, немска, френска, американска, английска и др. и научна литература от всички отрасли на знанието – медицина, психология, философия, селско стопанство, математика, химия и др. Ежемесечно подръчния фонд се обновява и обогатява, съобразно политиката на комплектуване на библиотеката и читателските търсения. Читателите могат да заемат за дома до 5 броя библиотечни единици, които трябва да върнат в 20 дневен срок след датата на заемане. В отдела читателите могат да използват и четири компютризирани работни места. Техниката е осигурена по Програмата „Глобални Библиотеки – България”. В Отдела се провеждат литературни вечери, срещи с писатели, изложби.

 

Работно време: понеделник - петък  9.00 - 18.00 часа; събота 9.00 - 14.00 часа 

 

 

Отдел „Читални - хуманитарни науки, точни и приложни науки, периодика”

Организира, съхранява, поддържа и предоставя  за ползване богат фонд от от 15 863 р.е. книги и справочни издания в областите наука, философия, психология, социология, политика, икономика, право, педагогика, етнография, история, технически, медицински и селскостопански науки,  мултимедийни формати: CD и DVD; карти и атласи от различни научни области. Отделът обслужва потребителите с периодични издания в различни научни области с траен или срочен режим на съхранение. На разположение на читателите е Държавен вестник от 1943 година до сега. Абонаментът обхваща 85 периодични издания, а от дарения се получават още 5 заглавия.

Могат да се ползват преносими компютри с наличната Wi-Fi мрежа. На читателите се доставят необходимите им книги и статии от други библиотеки в страната чрез услугата междубиблиотечно заемане.

 

Работно време: понеделник - петък  9.00 - 18.00 часа

 

 

Детски отдел

Детският отдел на Регионалната библиотека "Михалаки Георгиев" разполага с богат книжен фонд от детска художествена и научно-популярна  литература, комикси, енциклопедии, детски вестници и списания. Отделът се състои от  заемна и читалня. Регистрира и обслужва читатели до 14 години. Тук се организират  различни мероприятия в помощ на ученика, посещения в библиотеката, запознаване с книжното богатство и информационните й възможности, открити уроци, конкурси, литературни четения, изложби, мероприятия по случай различни празници, викторини, витрини, представяния на нови книги и др.

В уютна и спокойна обстановка при нас ще намерите още клубове по интереси всеки ден от седмицата, модерно технологично пространство, образователни и занимателни игри.

През  2015 година отвори врати нов технологичен кът към Детски отдел на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев”. Новата стая разполага с 3D телевизор, четци за електронни книги, видео игри и  детски книги.

 

Работно време: понеделник - петък  9.00 - 18.00 часа; събота 9.00 - 14.00 часа 

 

 

Център за информационно и справочно-библиографско обслужване

Центърът е създаден през 2008 година. Разполага  с модерна компютърна техника - 10 конфигурации, осигурени от проекта Глобални библиотеки България. Предоставя достъп на читателите до информационни услуги, базирани на новите информационни технологии и Интернет: е-ресурси, електронни енциклопедии, пълнотекстови бази данни: CIELA.net, EBSCO, аналитични публикации на агенция Фокус. Ежедневно центърът се посещава от читатели на различна възраст

Периодично в ЦИСБО се провеждат обучителни курсове за начални компютърни умения и ползване на интернет с читатели над 55 годишна възраст.

 

Работно време: понеделник - петък  9.00 - 12.00 часа; 12.30 - 17.00 часа

 

 

Отдел „Чуждоезикова читалня” 

Отделът съхранява и предоставя за ползване художествена и специализирана литература от всички отрасли на знанието на английски, немски, френски и други езици. Предоставя за ползване на място богат фонд от книги, енциклопедии, енциклопедични и езикови речници, общи справочници и справочници, списания на английски, немски и български език, които се съхраняват трайно – като National Geographic, Toug.bg, Vagabond и Чуждоезиково обучение. Отделът разполага и с тестове за SAT и TOEFL.

Фондът е на свободен достъп и съдържа над 5 хил. библиотечни документа. Регулярно се попълва с нови издания от наши и чужди автори - литература, която отразява съвременните тенденции в науката и художествената литература.

В Чуждоезикова читалня е обособен и Американски кът с американска литература и читателски компютър, дарение от Посолството на САЩ в България.

Традиционно в отдела се отбелязват 9 май – Ден на Европа, 26 септември – Ден на европейските езици и чужди празници, като Св. Валентин, Хелоуин и Деня на благодарността, провежда се еко клуб „Млад еколог”(съвместно с отдел „Изкуство” и Детски отдел), а през летните месеци и детски чуждоезикови клубове – с английски и руски езици. В тези прояви учениците показват наученото по предпочитания от тях чужд език, дообогатяват се с нови знания, показват уменията си да се ориентират адекватно в дадените ситуации и в работата със справочния апарат на читалнята и не на последно място – искрено се забавляват с подготвените игри.

Чуждозеикова читалня и отдел „Изкуство” провеждат и клуб „Подари радост” с възпитаниците на Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа към Фондация „Уникалните деца на Видин”, под формата на творческа работилница, в която децата проявяват умения да майсторят и изработват предмети от хартия и природни материали. 

 

Работно време: понеделник - петък  9.00 - 12.00 часа; 12.30 - 17.00 часа

 

Отдел „Изкуство”

Отделът е обособен през 1986 г. Обслужва всички категории читатели с изкуствоведски фонд, който наброява 13 138 регистрационни единици. Отдел „Изкуство” разполага с богати и ценни колекции от графични издания, нотни свитъци, грамофонни плочи, аудиокасети, видеокасети, CD-та, DVD-та, картографски издания и диапозитиви.

В отдела се предоставят за ползване 14 периодични издания от областта на изкуството и културата.

 

Работно време: понеделник - петък  9.00 - 12.00 часа; 12.30 - 17.00 часа

 

Отдел „Краезнание”

Архив на ръкописни, печатни и електронни материали за природните условия и богатства, местната история, стопанското развитие, духовния и културен живот на гр. Видин и областта в цялото му многообразие.

В отдела се работи по издирване, съхраняване, разкриване и предоставяне за ползване от потребителите на библиотеката на издания, публикации, снимки и други носители на краеведска информация, които имат научна, документална, историческа, художествена или практическа стойност и по авторство, съдържание или местоиздаване са свързани с края.

Краеведската сбирка е обособен през 1966 г. Събран е ценен фонд от 2735 библиотечни единици, който непрекъснато се обновява.

В отдела има система от каталози и картотеки, поддържат се две електронните бази данни, които съдържат анотирана библиографска информация за факти, събития и личности.

Чрез традиционните форми на библиотечно-информационно обслужване и използвайки богатия фонд и справочен апарат се предоставя пълна и точна информация по заявените от потребителя искания.

Информация за местни личности и институции може да се почерпи и от библиографски указатели, биобиблиографии и юбилейни сборници, издавани от библиотечните специалисти в отдела.

Към отдела са обособени сбирки «Стари книги, редки и ценни издания», «Книги с автографи», «Старият Видин», в които читателите могат да ползват първите печатани във Видин книги и издавани вестници от 1874 г. до сега, и да разгледат снимки от стария Видин.

 

Работно време: понеделник - петък  9.00 - 12.00 часа; 12.30 - 17.00 часа

 

 

Отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация” 

Комплектува библиотечния фонд като се спазват основните принципи – съобразяване с профила на библиотеката и региона като икономика и социален състав на потребителите, както и с читателските търсения. Годишно библиотеката обогатява фондовете си средно с около 2 хил. заглавия от различни области на знанието и художествена литература. В отдела се проучва и следи състоянието на книжния пазар. Осъществяват се контакти с книгоразпространители, издателства, редакции, книжарници – електронни и традиционни, дарители.

 

Работно време: понеделник - петък  9.00 - 12.00 часа; 12.30 - 17.00 часа

 

 

Отдел „Методичен”

Оказва експертно-консултантска и квалификационна помощ на библиотеките от област Видин. Специалистът в отдела координира и професионално подпомага дейностите, извършвани от библиотекарите от област Видин. В отдела се събира, обработва и анализира информацията за работа и състоянието на библиотеките в областта. Основните потребители на отдела са библиотечни специалисти, студенти и ученици. Библиотековедският фонд от книги и други видове документи съдържа над 500  библиотечни единици - на български и чужди езици.


 

Работно време

 

Контакти

 

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

ОТ 9.00 ДО 18.00 ЧАСА

СЪБОТА ОТ 9.00 ДО 14.00 ЧАСА

(Детски отдел и Заемна за възрастни)

ВИДИН

ПЛОЩАД "БДИНЦИ" - №1

 

Facebook
Карта на сайта
Регионална библиотека 'Михалаки Георгиев' - Видин