Регионална библиотека "Михалаки Георгиев"
гр. Видин
Контакти
Попитай библиотекаря
 

Функции


Функциите на Регионална библиотека „Михалаки Георгиев” – Видин се определят от чл.27, ал.1 от Закона за обществените библиотеки и ПМС № 153 от 20.07.2000 г., според които Регионалните библиотеки:

 

  1. събират, съхраняват, обработват, организират и предоставят за ползване библиотечен фонд;
  2. извършват библиотечно-информационно обслужване, включително междубиблиотечно заемане, и координират организацията на библиотечно-информационното обслужване на територията на региона;
  3. поддържат архив на краеведския печат и литература и координират събирането, съхраняването, организирането и разпространението на краеведска информация и библиография по краезнание;
  4. осъществяват издателска дейност, изработват и разпространяват библиографски указатели, краеведски , информационни издания и други;
  5. създават и развиват регионални автоматизирани библиотечно-информационни мрежи;
  6. извършват координационна, експертно-консултантска и квалификационна дейност за библиотеките от региона;
  7. организират и провеждат културно-образователни инициативи;
  8. разработват и участват в програми и проекти;
  9. оказват съдействие на общинската администрация при реализиране на културната политика в областта на библиотечното дело;
  10. събират и обработват статистическа информация и поддържат бази данни за библиотеките от региона.

 


 

Работно време

 

Контакти

 

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

ОТ 9.00 ДО 18.00 ЧАСА

СЪБОТА ОТ 9.00 ДО 14.00 ЧАСА

(Детски отдел и Заемна за възрастни)

ВИДИН

ПЛОЩАД "БДИНЦИ" - №1

 

Facebook
Карта на сайта
Регионална библиотека 'Михалаки Георгиев' - Видин