Регионална библиотека "Михалаки Георгиев"
гр. Видин
Контакти
Попитай библиотекаря
 

В помощ на хората с увреждания


Авторът Емил Георгиев дари на библиотеката пет броя аудиозаписи на своя роман „Лангария”. Аудиозаписът им е извършен в студиото на „Съюза на незрящите в България” и е предназначен предимно за хора с увредено зрение, но също така е подходящ и за хора в напреднала възраст. 
 
„Лангария” е книга написана с много любов и фантазия. В нея събитията и хората са такива, каквито авторът иска да бъдат.
Без да е учебник по история, съдържанието е опит да се представи как са се раждали легендите, народните мъдрости, обичаите и реда по земите. Събитията и героите в романа са измислени. Неопределено е и историческото време, за което се отнася. Езикът и думите са автентични и са своеобразен израз на "родовата памет”.

 

 

В библиотеката е осигурена достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение. Осъществена е чрез проекта „Библиотеката е за всички”. Създадени са условия за достъп на хора с двигателни и зрителни затруднения до информация и библиотечно обслужване. Закупено е самоходно устройство (стълбищен робот за инвалидни колички), по стълбищата между различните отдели на библиотеката са поставени стенни ръкохватки и е изградено санитарно-хигиенно помещение за хора с увреждания.

 

 

 

За потребителите на библиотеката от уязвимите групи получаваме като дарение списание „Звук и светлина“. Библиотеката притежава минали издания на: „Звук и светлина“ на Брайлов шрифт за 2010г., 2011г. и 2012г.; списание „Зари“ за 2013г. и 2014г. и вестник „Тишина“ за 2013г. и 2014г.

 

 

Списание „Звук и светлина” е месечно издание на Национална асоциация на сляпо-глухите в България. На страниците на списанието се представя информация за социалните права, дейността и живота на сляпо-глухите и техните организации; отпечатват се произведения на сляпо-глухи творци.

 

 

Списание “Зари” е месечно издание на Съюза на слепите в България за живота на хората със  зрителни увреждания и дейността на техните организации в България. Отразява техните проблеми и постижения в процеса на интеграцията им в обществото. Предлага актуална информация в областта на офталмологията, различни области на познанието и литературата. Предлага възможност за изява на незрящи творци.

 

Вестник „Тишина” е  издание на Съюза на глухите в България. Информира за новостите в областта на сурдотехниката, за теми свързани с образованието на глухите деца, за използването на жестовия език и новоприетите актове и закони, отнасящи се до хората с увреждания. Публикува информации в помощ на учители и родители на нечуващи деца. Годишно се издават 22 книжки.

 

 


 

Работно време

 

Контакти

 

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

ОТ 9.00 ДО 18.00 ЧАСА

СЪБОТА ОТ 9.00 ДО 14.00 ЧАСА

(Детски отдел и Заемна за възрастни)

ВИДИН

ПЛОЩАД "БДИНЦИ" - №1

 

Facebook
Карта на сайта
Регионална библиотека 'Михалаки Георгиев' - Видин