Регионална библиотека "Михалаки Георгиев"
гр. Видин
Контакти
Попитай библиотекаря
 

Ценоразпис


ЦЕНОРАЗПИС

ЗА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "МИХАЛАКИ ГЕОРГИЕВ" - ВИДИН

(В СИЛА ОТ 1 НОЕМВРИ 2005 г.)

 

I.ИЗДАВАНЕ НА ЧИТАТЕЛСКА КАРТА

1.         Платените читателски карти в зависимост от цената и срока за ползване са:

а)         обикновени - издават се за срок от 12 месеца от датата на записване

ЦЕНА: 4,00 лв.

б)         читателски карти с намалени цени се издават на пенсионери и ученици след представяне на съответен документ - издават се за срок от 12 месеца от датата на записване

ЦЕНА: 3,00 лв.

в)         временни читателски карти - дават право за ползване на Информационен център, Краезнание, Изкуство, Читални

ЦЕНА:

За един работен ден - 1 лв.

За пет работни дни - 2 лв.

При изгубване на читателска карта се издава нова ЦЕНА: 0,50 лв.

 

Предоставяне на библиотечни документи срещу ДЕПОЗИТ – по договаряне, в зависимост от стойността на документа.

 

II.ПИСМЕНИ БИБЛИОГРАФСКИ СПРАВКИ

 

1.         Писмена библиографска справка - включва библиографска информация по дадена тема, проблем, личност или автор.

Цената се формира от:

а)         Брой прегледани източници

•  По един източник и ретроспекция до 5 години

ЦЕНА: 3 лв. за срок от 3 дни

ЦЕНА: 5 лв. за срок от 3 до 10 дни

•  Издирване на книги по библиографски списък с над 10 заглавия

ЦЕНА: 1 лв. за 1 ден

б)         Доставка на писмени справки, изработени в други библиотеки

Цената се определя от библиотеката изпълнител

-          за посредничество 50% от цената плюс пощенските разходи

в)         Библиографска редакция – за 1 изд.кола( 16 стр.): ЦЕНА: 2,00 лв.

 

III.       АВТОМАТИЗИРАНО ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 

2.         Търсене в бази данни он-лайн: 1,00 лв./час

-          ползване на ИНТЕРНЕТ (до 2 часа): БЕЗПЛАТНО

3.         Допълнителна цена

-          за всяка отпечатана страница:0,10 лв.

-          предоставяне на информация на диск: 1.50 лв. на KB + цената на дискетата

 

IV.       ЗАСНЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

 

1.         Заснемане на библиотечни документи от фонда "Редки и ценни книги": 2,00 лв.

* Преснимането от оригинала се разрешава по преценка на директора на библиотеката. При преснимане с рекламна цел цената се утроява

2. Заснемане на библиотечни материали с камера в зависимост от вида на материалите

ЦЕНА: по договаряне за започнат час:

от началото на XIX в. До 1944 г.: 70,00 лв.

След Втората световна война: 40,00 лв.

 

V.        КОПИРНИ УСЛУГИ

Ксерокопиране формат А4(текст): 0,10 лв.

Ксерокопиране на картини формат А4: 0,20 лв.

Ноти А4: 0,15 лв.

* Копия НЕ се правят от подвързани годишнини на вестници.

 

VI. ПОЛЗВАНЕ НА НЕПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ОТДЕЛ "ИЗКУСТВО"

Видеокасета: 1,00 лв. за 25 часа

Запис за 1 мин. от грамофонна плоча и касета:0,50 лв.

От компактдиск: 0,50 лв.

 

VII.      ПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ПО МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО КНИГОЗАЕМАНЕ

ЦЕНА: 2,00 лв. + пощенските тарифи и цени на НБКМ и др. библиотеки в страната

 

VIII.    ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ФОНДА НА БИБЛИОТЕКАТА

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОДАЖБА: 100 % над коричната цена

 

IX.       ГЛОБИ

а)         при закъснение за връщане на книги: 1,00 лв. за всеки просрочен месец

в)         при закъснение за връщане на касети: 1,00 лв. за всеки просрочен ден

г)         за загубени или повредени книги: десеткратната стойност за книги излезли след 1990 г. и десеткратната стойност по пазарни цени за книги излезли до 1990 г.

 

X.        ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЕ

 

  1. Настоящия Ценоразпис се издава на основание чл.4, ал.2, т.2 и З от ЗЗРК.
  2. В стойността на събираните суми за услуги не е начислен данък оборот на основание чл.19,буква "Д" от Закона за данъка върху оборота и акцизите и ДДС.
  3. Утвърдените цени ще се актуализират периодично, в зависимост от инфлационните процеси.
  4. Ценоразписът влиза в сила от 1.11.2005 г. и е регистриран Община Видин  

 

 

 


 

Работно време

 

Контакти

 

ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

ОТ 9.00 ДО 18.00 ЧАСА

СЪБОТА ОТ 9.00 ДО 14.00 ЧАСА

(Детски отдел и Заемна за възрастни)

ВИДИН

ПЛОЩАД "БДИНЦИ" - №1

 

Facebook
Карта на сайта
Регионална библиотека 'Михалаки Георгиев' - Видин